Kiemelt termékekKeresésElérhetőségBelépés / Regisztráció
Válasszon nyelvet:
  Szlovák   |  Magyar   |  Angol
Pénznem:
Bevásárlókocsi
kosárban 0 termék
Könyvek
Alsó tagozat
Antropológia
Biológia
CD-ROM
Emberismeret, etika
Ének-zene
Érettségi, felvételi
Európai Unió
Filmek
Filozófia
Fizika
Földrajz
Grafológia, írás- és rajzelemzés
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Gyermek - és ifjúságvédelem
Gyógy- és fejlesztőpedagógia
Hangoskönyvek
Hely- és regionális történet
Idegennyelvű kiadványok
Informatika
Intézményvezetés
Ismeretterjesztő kiadványok felnőtteknek
Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek
Játék, tánc, dráma
Jogi kiadványok
Kémia
Képzőművészet
Kézművesség
Kommunikáció, retorika
Könyvtár
Környezeti nevelés
Kötelező olvasmányok
Közgazdaságtan
Lexikonok
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mesekönyvek
Művelődéstörténet
Művészet
Néprajz
Nyelvkönyvek
OKJ képzések tankönyvei
Oktatófilmek
Óvodapedagógia
Pályaválasztás, továbbtanulás
Pedagógia
Pszichológia
Rajz és vizuális kultúra
Romológia, romapedagógia
Szépirodalom
Színház
Szociális munka
Szociológia
Tankönyvek (Általános és középiskola)
Testnevelés és sport
Történelem, társadalomismeret
Útikönyvek, térképek
Vallás
Zene
Térképek, atlaszok
Szótárak
Ajándékkönyvek
Egyetemi tankönyvek
Taneszközök
Antikvárium
Rólunk
Hírek
Hogyan vásároljunk
Elérhetőség
GDPR
Keresés
Részletes keresés
 
Összes termék  >  Könyvek  >  Magyar nyelv és irodalom
Péter Mihály
A leplező nyelv

-------------------------

Szerző: Péter Mihály
Cím: A leplező nyelv
Alcím: Álcázás és ámítás a nyelv használatában
Kiadó, évszám: Tinta Könyvkiadó, 2012
Sorozat: Az ékesszólás kiskönyvtára
Közreműködők: Ladányi Mária lektor - Pethő József lektor
Formátum: A/5, ragasztókötött
Terjedelem: 167 oldal
ISBN: 978 615 5219 28 3A nyelv gondolataink és érzelmeink, értékítéleteink és törekvéseink, röviden a világhoz való viszonyunk kifejezésének elsőrendű közege és eszköze. Egész életünket átható működésének van egy nem elhanyagolható, úgyszólván fonák oldala is, nevezetesen gondolataink, érzéseink, szándékaink stb. különféle okok folytán vagy célok érdekében történő, káros vagy jótékony hatású leplezése. E leplező képessége révén válik a nyelv elsőrendű eszközzé, sőt fegyverré a másik ember meggyőzésére (verbális legyőzésére), a mások feletti hatalom megszerzésére és fenntartására irányuló tevékenységben. Péter Mihálynak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara professor emeritusának, számos nyelvészeti és stilisztikai munka szerzőjének legújabb könyve a nyelvi leplezés (álcázás és ámítás) gyakori és fontosabb eszközeit veszi számba a magyar és néhány más nyelv anyaga alapján.
A könyv két részből áll. Az első rész a vizsgálódás elméleti keretéül szolgáló pragmatikai nyelvfelfogás alapelveit ismerteti. A második rész röviden szól a nyelvi „cselezés” törzsfejlődési előzményeiről, a hamis beszéd és a meggyőzés művészetének kérdéseiről az ókori filozófiában és retorikában. Ezután tárgyalja a nyelvi álcázás és ámítás fő eszközeit és módjait a szavak és nyilatkozatok szintjén, valamint egyes szövegtípusokban (propaganda, reklám, közhelyek, viccek).
E munkát nemcsak nyelvészek és a nyelvet foglalkozásszerűen művelők (tanárok, pszichológusok, politológusok, a sajtó munkatársai) figyelmébe ajánljuk, hanem mindazokéba, akik bonyolult korunkban biztosabban kívánnak eligazodni a közélet és a magánélet nyelvhasználatának labirintusában.ELŐSZÓ
A) EGY EMBERKŐZPONTÚ NYELVSZEMLÉLET FELÉ
I. Pragmatikai fordulat a nyelvtudományban
II. A nyelv: hatalom és fegyver
III. Tudatunk néhány sajátossága
1. Tudatos és tudattalan dialektikája
2. „Bizonytalanságok” a tudat működésében
3. Absztrakció és analógia
IV. Ellentétek egysége a nyelvben
1. Nyelv és nyelven kívüli világ
2. A nyelv társadalmi és egyéni, objektív és szubjektív oldala
3. Állandóság és változékonyság a nyelvben: diszkrét és folyamatos kapcsolódások
4. Közlő és befogadó interakciója, megértés és meg nem értés
V. A nyelv meghatározatlan tárgyiassága
1. A nyelv iránti bizalmatlanság
2. A nyelv meghatározatlan tárgyiasságának problémája a nyelvtudományban
3. Kategorizációs nehézségek, közbülső jelenségek a nyelvi struktúrában
4. A mondat értelmi meghatározottsága a nyilatkozatban
5. A nyelv szimbolikus természete; a szójelentés bizonytalansága
6. Nyelvi szövegek, nyelvváltozatok és a nyelvek meghatározatlan tárgyiassága
VI. A nyelvhasználat funkciói
1. Funkciók kialakulása a gyermeki nyelvelsajátítás folyamatában
2. A funkciók módosulása és bővülése felnőttkorban
B) ÁLCÁZÁS ÉS ÁMÍTÁS A NYELV HASZNÁLATÁBAN
VII. Evolúciós előzmények
VIII. A „hamis beszéd” mint filozófiai probléma – a leplezés retorikai eszközei Quintilianusnál
IX. A rejtőzködő magatartás társadalmi és lélektani gyökerei
X. A hazugság prototipikus megközelítésben
XI. Tabuk és eufemizmusok
1. Szómágia és tabu
2. Tabuk és eufemizmusok különböző korokban
3. Az eufemizmusok osztályozása
4. Az eufemizmusok formái
5. Az eufemizmushoz közeli kategóriák
XII. Leplezés a nyilatkozat szintjén
1. A beszédaktus-elmélet és bahtyini előzménye
2. A közvetett beszédaktusok néhány fajtája
3. A beszédaktus-elmélet továbbfejlesztése Grice-nál
4. Közvetett beszédaktusok Tolsztoj „Anna Karenina” c. regényében
XIII. Az udvariasság mint pragmatikai modalitás
1. A kettős egyéni arculatnak megfelelő közelítő és tartózkodó udvariasság
2. Az udvariasság különböző formái az egyes nyelvekben; két- és többfokozatú rendszerek
3. A hatalom és a szolidaritás szemantikája, a T/V formák használata
4. A megszólítás viszontagságai nyelvünkben
5. A T/V váltás érzelmi konnotációja
XIV. A meggyőzés beszédmódjai
1. A perszuazív funkció
2. A tömegek lélektana LeBon és Freud felfogásában
XV. A propaganda
1. Mítosz, ideológia, hőskultusz
2. A propaganda nyelvi sajátosságai
XVI. Propagandanyelvek a XX. században
1. A hitleri Németország propagandájának nyelve
2. A sztálini korszak propagandájának nyelve a Szovjetunióban
3. A bürokrácia nyelve
4. Az orwelli „újbeszéd”
5. Marcuse az autoritárius nyelvhasználatról
XVII. A reklám nyelve
1. Propaganda és reklám; meggyőzés és manipuláció
2. A reklámnyelv jellemzői
3. A reklám szintaxisa
4. A reklámszövegek poétikája
XVIII. Közhelyek
1. A közhely meghatározása
2. A közhelyek létrejötte, motivációja
3. A közhelyek válfajai
XIX. Viccek
1. A vicc fogalma, viccmeghatározások
2. A viccmondó és hallgatóságának interakciója
3. Vicc és álom
4. Két korszakábrázoló vicc
UTÓSZÓ HELYETT
SUMMARY
HIVATKOZOTT MŰVEK
Ár
6,20 Eur
Megrendelés
Az Ön figyelmébe:
A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai
Sümegi Pál A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai Szerző: Sümegi Pál Cím: A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai Kiadó, évszám: JATEPress, 2003 Közreműködők: Krolopp Endre lektor - Ilon Gábor lektor Formátum: B/5, ragasztókötött...
 
Irodalomtörténeti atlasz középiskolások számára
Irodalomtörténeti atlasz középiskolások számára ÚJ KIADÁS 9-12. évfolyam Egymást kronologikus sorrendben követő térképei segítenek a magyar és a világirodalom nagyjait és műveiket elhelyezni a térben és időben. Részletezi az irodalomtörténet fő korszakait, valamint a jelentős szerzők életpályáját...
 
Integrál meditáció
Wilber, Ken Integrál meditáció Kiadó, évszám: Ursus Libris Kiadó, 2016 Közreműködők: Kós Judit fordító Formátum: A/5, ragasztókötött Terjedelem: 306 oldal ISBN: 978 963 9718 93 7 Hogyan segít az éber figyelem a felnövésben, a felébredésben és mindezeknek a gyakorlatba való átültetésében? ...
 
Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye
Pektor Gabriella Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye Szerző: Pektor Gabriella Cím: Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye Kiadó, évszám: Mozaik Kiadó, 2011 Közreműködők: Nagyné dr. Kovács Ildikó lektor Formátum: B/5, ragasztókötött Terjedelem: 208 oldal ISBN:...
 
Matek-majom
Matek-majom - • 15 db banán formájú súly • A gyerekek játszva ismerik meg a matematika alapjait. A majom két karja csak akkor van vízszintes helyzetben, ha ugyanannyi banánt fog. Ha a helyesen számoltunk, akkor a majom elõre néz. A gyerekek megismerkednek...
 
Copyright © 2007 CS.L.