Kiemelt termékekKeresésElérhetőségBelépés / Regisztráció
Válasszon nyelvet:
  Szlovák   |  Magyar   |  Angol
Pénznem:
Bevásárlókocsi
kosárban 0 termék
Könyvek
Alsó tagozat
Antropológia
Biológia
CD-ROM
Emberismeret, etika
Ének-zene
Érettségi, felvételi
Európai Unió
Filmek
Filozófia
Fizika
Földrajz
Grafológia, írás- és rajzelemzés
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Gyermek - és ifjúságvédelem
Gyógy- és fejlesztőpedagógia
Hangoskönyvek
Hely- és regionális történet
Idegennyelvű kiadványok
Informatika
Intézményvezetés
Ismeretterjesztő kiadványok felnőtteknek
Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek
Játék, tánc, dráma
Jogi kiadványok
Kémia
Képzőművészet
Kézművesség
Kommunikáció, retorika
Könyvtár
Környezeti nevelés
Kötelező olvasmányok
Közgazdaságtan
Lexikonok
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mesekönyvek
Művelődéstörténet
Művészet
Néprajz
Nyelvkönyvek
OKJ képzések tankönyvei
Oktatófilmek
Óvodapedagógia
Pályaválasztás, továbbtanulás
Pedagógia
Pszichológia
Rajz és vizuális kultúra
Romológia, romapedagógia
Szépirodalom
Színház
Szociális munka
Szociológia
Tankönyvek (Általános és középiskola)
Testnevelés és sport
Történelem, társadalomismeret
Útikönyvek, térképek
Vallás
Zene
Térképek, atlaszok
Szótárak
Ajándékkönyvek
Egyetemi tankönyvek
Taneszközök
Antikvárium
Rólunk
Hírek
Hogyan vásároljunk
Elérhetőség
Keresés
Részletes keresés
 
Összes termék  >  Könyvek  >  Érettségi, felvételi
Érettségire, felvételire készülőknek
Az elbeszéléstől a kétszintű érettségiig
9-12. évfolyam, 1. kiadás (2006. 04. 27.)

szerző: Dr. Kutas Ferenc

méret: B5, 272 oldal
ISBN: 978-963-697-5051

A középiskolai magyartanítás tantervek és tankönyvek által legkevésbé irányított területe a fogalmazástanítás. A könyv első fejezete biztosítja a zökkenőmentes átmenetet az általános iskolai szintű képzéstől a középiskolai szintű ismeretekig, s megalapozza az érettségire történő közvetlen felkészülést is. Az ismeretanyag beosztása, a fogalmazástanítás időbeli elosztása, az iskolaszerkezetnek, a tanár ízlésének, a tanulók felkészültségének megfelelően rugalmasan választható.
A második fejezet a közép- és emelt szintű érettségire készít fel. Segítséget nyújt a vizsgaszabályzat által meghatározott feladattípusok megoldásához: elméleti-módszertani alapozással, a tanulók által írt érettségi dolgozatok feladatainak elemzésével, valamint gyakorló feladatokkal.

Tartalomjegyzék
A SZÖVEG 7
A szöveg fogalma és sajátosságai 7
Néhány szó a szövegről 7
Nyelv, beszéd, közlésfolyamat 7
A szöveg; a szövegösszetartó erő 8
Szövegfajták 11
Összefoglaló kérdések, feladatok 12
SZÖVEGALKOTÁS 13
Az elbeszélés szerkesztése 13
Az elbeszélő fogalmazás fogalma és sajátosságai 13
Egy elbeszélő fogalmazás tanulságai 13
Az elbeszélő fogalmazás vázlata 14
A fogalmazáskészítés lépései 16
1. A téma és a műfaj kiválasztása 16
2. Az anyaggyűjtés és a válogatás 16
3. A cím és a hangnem megválasztása 16
4. A vázlatírás 19
5. A kidolgozás 20
Szerkesszünk elbeszélő fogalmazást! 20
Témaválasztás, anyaggyűjtés, címválasztás, vázlat 20
Vázlatkészítési gyakorlatok 22
Alkossunk szöveget! 23
A szöveg stílusa 25
Javítsunk dolgozatot! 28
Stílusgyakorlatok 28
Összefoglaló kérdések 30
A leíró fogalmazás szerkesztése 31
A leíró fogalmazás és sajátosságai 31
A leírás rendje 32
A leírás stílusa 33
Stílusgyakorlatok 34
Szerkesszünk leíró fogalmazást! 36
Anyagot gyűjtünk 36
Címet választunk 36
Egy kis stílusgyakorlat 36
Elkészülnek a vázlatok 37
Néhány leírás és tanulságai 39
Összefoglaló kérdések 42
Készítsenek leírást önállóan! 43
A jellemzés szerkesztése 43
A jellemzés fogalma és sajátosságai 43
A jellemzés típusai és módszerei 45
A jellemzés műfaja az iskolában 46
Személy jellemzése 46
Az irodalmi hős jellemzése 48
Csoportos jellemzés 50
Szerkesztési és stílusgyakorlatok 50
Összefoglaló kérdések 51
AZ ELEMZŐ-MEGGYŐZŐ KÖZLÉSFAJTA 52
Az elemző-meggyőző közlésfajta fogalma és sajátosságai 52
Az értekezés (az elemző-meggyőző közlésfajta) műfajai 53
Az értekező fogalmazás 58
Az értekező fogalmazás jegyei és módszerei 58
Az értekező fogalmazás szerkezete 60
Műelemzés, műértelmezés 61
Az értekező fogalmazás típusai 62
Az értekező fogalmazás szerkesztése 63
A téma és cím kiválasztása 63
Anyaggyűjtés 64
Vázlatkészítés 66
Kidolgozás 67
Stílushibák, stílusgyakorlatok 67
Összefoglaló kérdések 71
ÉRTEKEZZÜNK! 72
Értekezés (műelemzés, műértelmezés) megadott szempont szerint 72
A "kezdő" értekezők jellegzetes hibái 73
Tartalmi hibák 73
Nyelvtani hibák 77
Szerkesztési hibák 79
Milyen a jó dolgozat? 80
Értekezés (műelemzés, műértelmezés) több szempont szerint 84
A lírai alkotások komplex elemzése, értelmezése 90
Egy kis műfajelmélet 91
A lírai alkotások komplex elemzésének szempontjai 92
Jó, ha tudjuk! 98
A komplex verselemzés szerkesztése 100
A novella- és regényelemzés 103
A novella- és regényelemzés szempontjai 104
Az epikai művek elemzésének vezérelve 109
Jó, ha tudjuk! 109
A novellaelemzés szerkesztése 110
Hibajavítás 114
A drámai művek elemzése, értelmezése 117
A drámai művek elemzésének szempontjai 117
Jó, ha tudjuk! 122
A drámai mű elemzése 122
Az írói (költői) pályaszakasz (pálya) elemzése 126
A korszakhatár kérdései 127
Az írói, költői pályaszakasz elemzésének szempontjai 128
A pályaszakasz elemzésének szerkesztése 130
Az áttekintő elemzés műfajának megismerése 134
Néhány szó az áttekintő elemzésről 134
Az irodalomtörténeti korszakot (stílusirányzatot) áttekintő elemzés szempontjai 135
1. Gazdasági, társadalmi, politikai, ideológiai háttér 135
2. A korszak irodalmának kulturális gyökerei: hagyomány, átvétel, ötvöződés, eredetiség 135
3. A korszak (stílusirányzat) legjellemzőbb vonásai 136
4. A korszak alkotói 137
5. A korszak meghatározó folyóiratai, társaságai 137
Az áttekintő elemzés szerkesztése 138
FELKÉSZÜLÉS AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA
AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA 143
Az érettségi vizsgák rendszere 143
Az érettségire való felkészülés általános kérdései 143
FELKÉSZÜLÉS A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA 144
Szövegértés 144
A szövegértés tényezői 144
Az ismeretközlő szövegek megértésének célja, módszere 145
A szövegértési feladatok megoldása 146
A szövegértés ellenőrzésének kérdéstípusai 148
a) A felismerést ellenőrző kérdések 148
b) A fogalmi megértést ellenőrző kérdések 148
c) A szöveg megértését ellenőrző kérdések 149
d) A véleményalkotást ellenőrző kérdések 149
Szövegalkotás 150
Az érvelés 151
Műfaj? Szövegfajta? Módszer? 151
Az érvek típusai 151
Az érvek elrendezése 153
Az érvelés gyakorlata 153
Egy mű értelmezése 159
A lírai alkotások értelmezése megadott szempont (szempontok) szerint 159
Egy mű értelmezése 160
Novellaértelmezés megadott szempont (szempontok) szerint 162
Egy mű értelmezése 163
A drámai művek értelmezése megadott szempontok szerint 167
Egy mű értelmezése 168
Az összehasonlító elemzés 170
Az összehasonlító elemzés műfaja 170
Az összehasonlító elemzés lehetséges szempontjai 171
Az összehasonlító elemzés szerkesztése 175
FELKÉSZÜLÉS AZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA 182
Felkészülés a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor feladatainak megoldására 183
Kérdések és válaszok 183
A nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor megoldásának néhány tanulsága 184
Felkészülés az "egy mű értelmezése" feladatának megoldására 187
Egy mű értelmezése 187
Felkészülés a "reflektálás egy jelenségre" c. feladat megoldására 190
Mi is az a reflektálás (reflexió)? 190
A reflektálás módszere 191
Reflektálás egy jelenségre 191
Felkészülés a "gyakorlati írásbeliség" feladatának megoldására 196
A gyakorlati írásművek fogalmának értelmezése és közös jellemzői 196
Magánszemély levelei, írásai hivataloknak, közintézményeknek 197
A beadvány 197
A kérvény 199
A pályázat 200
A fellebbezés 201
Az önéletrajz 203
Hivatalok, intézmények levelei, ügyiratai 205
A jegyzőkönyv 205
Az újságírás (publicisztika) műfajai 207
A hír 208
A tudósítás 208
A riport 209
Az interjú 210
Az ismertetés és a recenzió 211
A számítógépes műfajok 212
A honlap 213
Az internetes körlevél 215
A blog 217
Tanácsok az érettségi vizsgára 219
MELLÉKLETEK
AZ ÉRTEKEZŐ FOGALMAZÁS VÁLFAJAI 221
ÉRTEKEZŐ FOGALMAZÁSOK 222
1. sz. melléklet
Értekezés megadott szempont szerint 222
2. sz. melléklet
Komplex verselemzés 223
3. sz. melléklet
Novellaelemzés 225
4. sz. melléklet
Egy lírai mű értelmezése 226
5. sz. melléklet
Egy "egyperces" novella értelmezése 229
VÁLOGATÁS A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK DOLGOZATAIBÓL 232
6. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint, 2005 - érvelés 232
7. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint, 2005 - egy mű értelmezése 234
8. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint, 2005 - összehasonlító elemzés 236
9. sz. melléklet
Szövegalkotás, emelt szint, 2005 - egy mű értelmezése 238
10. sz. melléklet
Szövegalkotás, emelt szint, 2005 - reflektálás egy jelenségre 239
11. sz. melléklet
Szövegalkotás, emelt szint, 2005 - gyakorlati írásbeliség 240
GYAKORLÓ FELADATOK 242
A középszintű érettségi vizsga gyakorló feladatai 242
12. sz. melléklet
Szövegértés 242
13. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint - érvelés 245
14. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint - egy epikai mű (novella) értelmezése 245
15. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint - egy lírai mű értelmezése 246
16. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint - összehasonlító elemzés 246
Az emelt szintű érettségi vizsga gyakorló feladatai 247
17. sz. melléklet
Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 247
18. sz. melléklet
Szövegalkotás, emelt szint - egy mű értelmezése 249
19. sz. melléklet
Szövegalkotás, emelt szint - reflektálás egy jelenségre 250
20. sz. melléklet
Szövegalkotás, emelt szint - gyakorlati írásbeliség 251
A GYAKORLÓ FELADATOK MEGOLDÁSAI 252
A középszintű érettségi feladatsor megoldásai 252
21. sz. melléklet
Középszintű érettségi - szövegértés 252
22. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint - érvelés 255
23. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint - egy epikai mű (novella) értelmezése 256
24. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint - egy lírai mű értelmezése 257
25. sz. melléklet
Szövegalkotás, középszint - összehasonlító elemzés 258
Az emelt szintű érettségi feladatsor megoldásai 259
26. sz. melléklet
Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor 259
27. sz. melléklet
Szövegalkotás, emelt szint - egy mű értelmezése 261
28. sz. melléklet
Szövegalkotás, emelt szint - reflektálás egy jelenségre 262
29. sz. melléklet
Szövegalkotás, emelt szint - gyakorlati írásbeliség 263
30. sz. melléklet
A példaszövegeket író tanulók névjegyzéke 264
Ár
7,35 Eur
Megrendelés
Az Ön figyelmébe:
Nagy Imre
W. Barna Erika - Szőtsné Fritz Ágnes Nagy Imre - Szerző: W. Barna Erika - Szőtsné Fritz Ágnes Cím: Nagy Imre Alcím: Egy 20. századi magyar sors a grafológia tükrében Kiadó, évszám: Flaccus Kiadó, 2007 Formátum: A/5, ragasztókötött Terjedelem: 112 oldal...
 
A magyar viseletek története (CD-ROM)
Nagy Géza A magyar viseletek története (CD-ROM) Szerző: Nagy Géza Cím: A magyar viseletek története (CD-ROM) Kiadó, évszám: Arcanum Adatbázis Kft., 2002 Közreműködők: Nemes Mihály illusztrátor Formátum: CD-ROM ISBN: 963 9374 20 2 Az 1900-ban megjelent...
 
100 kérdés a szexualitásról
Martini, Nikola de 100 kérdés a szexualitásról - Szerző: Martini, Nikola de Cím: 100 kérdés a szexualitásról Kiadó, évszám: Don Bosco Kiadó, 2004 Formátum: A/5, ragasztókötött Terjedelem: 156 oldal ISBN: 963 9455 35 0 A címmel ellentétben nem száz, hanem száznyolc,...
 
Gondolatok a katolikus nevelésről
Szabó József László Gondolatok a katolikus nevelésről Szerző: Szabó József László Cím: Gondolatok a katolikus nevelésről Alcím: Szülőknek és pedagógusoknak Kiadó, évszám: Kairosz Kiadó, 2013 Közreműködők: Sántha János lektor - Kissné Mócsai Veronika lektor Formátum: A/5, ragasztókötött Terjedelem:...
 
Bevezetés a matematikába
Járai Antal (szerk.) Bevezetés a matematikába Kiadás: második, javított Kiadás éve: 2007 Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó Kft. Nyelv: HU ISBN: 963 463 729 9 Kötés: fóliázott karton Oldalszám: 254 Bevezetés a matematikába - rövid ismertető Ez a könyv a programtervező matematikus hallgatók...
 
Copyright © 2007 CS.L.