Kiemelt termékekKeresésElérhetőségBelépés / Regisztráció
Válasszon nyelvet:
  Szlovák   |  Magyar   |  Angol
Pénznem:
Bevásárlókocsi
kosárban 0 termék
Könyvek
Alsó tagozat
Antropológia
Biológia
CD-ROM
Emberismeret, etika
Ének-zene
Érettségi, felvételi
Európai Unió
Filmek
Filozófia
Fizika
Földrajz
Grafológia, írás- és rajzelemzés
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Gyermek - és ifjúságvédelem
Gyógy- és fejlesztőpedagógia
Hangoskönyvek
Hely- és regionális történet
Idegennyelvű kiadványok
Informatika
Intézményvezetés
Ismeretterjesztő kiadványok felnőtteknek
Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek
Játék, tánc, dráma
Jogi kiadványok
Kémia
Képzőművészet
Kézművesség
Kommunikáció, retorika
Könyvtár
Környezeti nevelés
Kötelező olvasmányok
Közgazdaságtan
Lexikonok
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Mesekönyvek
Művelődéstörténet
Művészet
Néprajz
Nyelvkönyvek
OKJ képzések tankönyvei
Oktatófilmek
Óvodapedagógia
Pályaválasztás, továbbtanulás
Pedagógia
Pszichológia
Rajz és vizuális kultúra
Romológia, romapedagógia
Szépirodalom
Színház
Szociális munka
Szociológia
Tankönyvek (Általános és középiskola)
Testnevelés és sport
Történelem, társadalomismeret
Útikönyvek, térképek
Vallás
Zene
Térképek, atlaszok
Szótárak
Ajándékkönyvek
Egyetemi tankönyvek
Taneszközök
Antikvárium
Rólunk
Hírek
Hogyan vásároljunk
Elérhetőség
GDPR
Keresés
Részletes keresés
 
Összes termék  >  Könyvek  >  Magyar nyelv és irodalom
Mohácsy Károly
Irodalmi szöveggyűjtemény 9.



Szerző: Mohácsy Károly
Cím: Irodalmi szöveggyűjtemény 9.
Alcím: A gimnáziumok és szakközépiskolák 9. évfolyama számára
Kiadó, évszám: Krónika Nova Kiadó, 2014
Közreműködők: Fábián Teréz szerkesztő
Formátum: B/5, ragasztókötött
Terjedelem: 256 oldal
ISBN: 978 615 5205 04 0


A szöveggyűjtemény Mohácsy Károly: Színes irodalom 9. (KN 0010/2) című tankönyvéhez készült.

I. Bevezető olvasmányok
Tóth Árpád: Jó éjszakát!
József Attila
Thomas Mann üdvözlése
Reménytelenül (Lassan, tűnődve)
Arany János: Vojtina Ars poétikája (Részlet)
Kosztolányi Dezső: A kulcs
Franz Kafka: Kis mese (Tandori Dezső ford.)
Aiszóposz: A mezei és a házi egér (Bodor András ford.)
Karinthy Frigyes: A cirkusz
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem
Juhász Gyula: Tiszai csönd
Örkény István
Ballada a költészet hatalmáról
Mi mindent kell tudni
R. M. Rilke: Archaikus Apolló-torzó (Tóth Árpád ford.)
Hankiss Elemér: Költészet (Részlet)
II. Szemelvények az ókor irodalmából
Gilgames (Részletek. Rákos Sándor ford.)
Enkidu megteremtése
Um-napisti elmeséli Gilgamesnek a vízözön történetét
Az élet füve
A két barát utolsó beszélgetése
Ószövetség
A Teremtés könyve (Részletek. Dr. Gál Ferenc ford.)
A világ teremtése
A második teremtéstörténet, a Paradicsom
A bűnbeesés
Kain és Ábel
Az erkölcsi romlás
A vízözön előzményei
A vízözön
Noé kiszáll a bárkából
A bábeli torony
József története (Részletek)
Zsoltárok könyve (Részletek)
23. zsoltár (Károli Gáspár ford.)
23. zsoltár (Szenczi Molnár Albert átköltése)
23. zsoltár. A jó pásztor (Dr. Gál Ferenc ford.)
42. zsoltár (Szenczi Molnár Albert átköltése)
42. zsoltár (Dr. Gál Ferenc ford.)
Jónás könyve (Dr. Tarjányi Béla ford.)
Jónás szembeszegül az isteni paranccsal
Jónás megmenekül
Ninive megtér és bocsánatot nyer
A próféta panasza és Isten válasza
Újszövetség (Részletek az evangéliumokból)
Máté evangéliuma (Dr. Kosztolányi István ford.)
Jézus születése
A napkeleti bölcsek
Az egyiptomi menekülés
A betlehemi gyermekmészárlás
Visszatérés Egyiptomból
A hegyi beszéd
Pilátus ítélete
Jézus kigúnyolása
Jézus keresztre feszítése
Jézus halála
Csodák Jézus halálakor
Jézus temetése
Jézus feltámadása
Jézus megjelenik az asszonyoknak
Az őrség kioktatása
Az apostolok küldetése
Lukács evangéliuma (Dr, Kosztolányi István ford.)
Jézus születése
A pásztorok hódolata
A névadás
Jézus bemutatása a templomban
Simeon éneke
A tékozló fiú
A dúsgazdag és a szegény Lázár
Jelenések könyve (Részletek. Dr. Kosztolányi István ford.)
A trónon ülő
A hét csésze angyala
A hét csésze kiöntése
Az új Jeruzsálem
Kalevala. A dalverseny (Részletek. Vikár Béla ford.)
Ókori mítoszok
Prométheusz és az emberek
Publius Ovidius Naso
Daedalus és Icarus (Devecseri Gábor ford.)
Orpheus és Eurydice (Devecseri Gábor ford.)
Homérosz
Iliász (Részletek. Devecseri Gábor ford.)
Segélykérés és témamegjelölés
Helené a trójai bástyán
Hektór és Andromakhé
Akhilleusz pajzsa
Akhilleusz harcra készül
Andromakhé elsiratja Hektórt
Akhilleusz és Priamosz
Odüsszeia (Részletek. Devecseri Gábor ford.)
Segélykérés és témamegjelölés
Az istenek gyűlése
Hermész megviszi Kalüpszónak Odüsszeusz szabadulásának hírét
Odüsszeusz tutajt ácsol
Odüsszeusz találkozik Nauszikaával
Teiresziász az Alvilágban feltárja a jövőt Odüsszeusznak
Agamemnón az Alvilágban elbeszéli halálát, és figyelmezteti Odüsszeuszt
Odüsszeusz találkozik Akhilleusszal az Alvilágban
Télemakhosz fölismeri Odüsszeuszt
Az íjverseny
A kérők megölése
Pénelopé fölismeri Odüsszeuszt
Békekötés
Rhodoszi fecskedal (Trencsényi-Waldapfel Imre ford.)
Türtaiosz
A spártai harcosokhoz (Franyó Zoltán ford.)
Mimnermosz
Nannó (Trencsényi-Waldapfel Imre ford.)
Szolón
Az igazi gazdagság (Franyó Zoltán ford.)
Senkise boldog (Franyó Zoltán ford.)
Kétféle ember (Kárpáty Csilla ford.)
Önkényuralom (Franyó Zoltán ford.)
Arkhilokhosz
Megnyugvás a sorsban (Marticskó józsef ford.)
A nagyképű hadvezérekhez (Horváth István Károly ford.)
Neobulé (Franyó Zoltán ford.)
Szapphó
Úgy tünik nékem... (Devecseri Gábor ford.)
Aphroditéhoz (Trencsényi-Waldapfel Imre ford.)
Édesanyám! nem perdül a rokka... (Radnóti Miklós ford.)
Alkaiosz
Bordal (Devecseri Gábor ford.)
Anakreón
Engem a Szerelem... (Babits Mihály ford.)
Gyűlölöm (Radnóti Miklós ford.)
Egy leányhoz (Devecseri Gábor ford.)
Szerelmi párviadal (Franyó Zoltán ford.)
Töredék a halálról (Radnóti Miklós ford.)
Szophoklész
Antigoné (Részletek. Trencsényi-Waldapfel Imre ford.)
Prologosz
1. sztaszimon
Platón
Szókratész védőbeszéde (Részletek. Devecseri Gábor ford.)
Szókratész halála (Kerényi Grácia ford.)
Catullus
Lesbia madárkája (Devecseri Gábor ford.)
Éljünk, Lesbia... (Devecseri Gábor ford.)
Gyűlölök és szeretek (Kerényi Károly, Devecseri Gábor, Szabó Lőrinc ford.)
Vergilius
IX. ecloga (Radnóti Miklós ford.)
IV. ecloga (Trencsényi-Waldapfel Imre ford.)
Aeneis (Részletek. Lakatos István ford.)
Aeneas elmeséli Didónak Trója bukását
Aeneas találkozik az Alvilágban apjával, Anchísésszel
Horatius
Thaliarchushoz (Bede Anna ford.)
Thaliarchushoz (Szabó Lőrinc ford.)
Leuconoéhoz (Trencsényi-Waldapfel Imre ford.)
Aristius Fuscushoz (Justus Pál ford.)
Licinius Murenához (Szabó Lőrinc ford.)
Melpomenéhez (Devecseri Gábor ford.)
Ars poetica (Részletek. Muraközy Gyula ford.)
Phaedrus
A farkas és a bárány (Terényi István ford.)
III. Szemelvények a középkor irodalmából
Aurelius Augustinus (Szent Ágoston)
Vallomások. A kerti jelenet (Részletek. Városi István ford.)
Aurelius Ambrosius (Szent Ambrus)
Esti ima (Babits Mihály ford.)
Aurelius Prudentius Clemens
Himnusz a kakasszóra (Babits Mihály ford.)
Pierre Abélard
Szombatesti himnusz (Babits Mihály ford.)
Assisi Szent Ferenc
Naphimnusz (Képes Géza ford.)
Tommaso da Celano
Ének az utolsó ítéletről (Babits Mihály ford.)
Ismeretlen franciaországi szerző
Himnusz a Szent Szűz anyaságáról (Babits Mihály ford.)
Jacopone da Todi
Himnusz a fájdalmas anyáról (Babits Mihály ford.)
Halotti beszéd és könyörgés (Benkő Loránd olvasata szerint)
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső olvasata és értelmezése szerint)
Ómagyar Mária-siralom (Martinkó András olvasata szerint)
Margit-legenda (Részletek)
Júlia szép leány (Székely népballada)
Szent Barlaám és Jozafát élete. Az unikornis vadról és az verömbe esött embörről egy példa (Részlet)
Walter von der Vogelweide
A hársfaágak csendes árnyán... (Babits Mihály ford.)
Ó jaj, hogy eltűnt minden... (Radnóti Miklós ford.)
Aucassin és Nicolette (Részletek. Tóth Árpád ford.)
Középkori vágáns-dalok
Ó Fortuna... (Szedő Dénes ford.)
Félre, könyvek, doktrinák... (Szabó Lőrinc ford.)
Tavasz édes mámorában... (Weöres Sándor ford.)
Dante Alighieri
Isteni színjáték (Részletek. Babits Mihály ford.)
A sötét erdőben
Dante találkozik Vergiliusszal
A Pokol kapuja
Paolo és Francesca története
A Pokol beosztása
Odysseus utolsó utazása
Francois Villon
Nagy Testamentum (Részletek. Szabó Lőrinc ford.)
Diomedes meséje
Panasz a mindeneket lebíró halálról
Ballada tűnt idők asszonyairól
A szép fegyverkovácsné balladája a szép lányokhoz
Ballada, melyet édesanyja kérésére készített a költő, hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz (Illyés Gyula ford.)
Ballada és könyörgés Cotard mesterért
Jó tanítás balladája a rossz életűeknek
Záróballada
Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat várták (Illyés Gyula ford.)
IV. Szemelvények a reneszánsz kor irodalmából
Francesco Petrarca
Magamban, lassan, gondolkodva járom... (Szabolcsi Éva ford.)
Aldott a nap, a hó, az év s az évnek... (Sárközi György ford.)
Ti szerencsés füvek, boldog virágok... (Sárközi György ford.)
Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad... (Szedő Dénes ford.)
Álljunk meg, Ámor, dicsfényünk csodálva... (Weöres Sándor ford.)
Legékesebb és virulóbb korában... (Szedő Dénes ford.)
Giovanni Boccaccio
Dekameron (Részletek. Révay József ford.)
Ötödik nap - Kilencedik novella
Hatodik nap - Negyedik novella
Michelangelo Buonarroti
Levél II. Gyula pápa Rómájából (Majtényi Zoltán ford.)
Janus Pannonius
Gryllushoz (Végh György ford.)
Galeotto Marzióhoz (Geréb László ford.)
Kigúnyolja Galeotto zarándokútját (Végh György ford.)
Búcsú Váradtól (Áprily Lajos ford.)
A narni-i Galeottóhoz (Csorba Győző ford.)
Egy dunántúli mandulafáról (Weöres Sándor ford.)
Pannónia dicsérete (Berczeli Anzelm Károly ford.)
Mikor a táborban megbetegedett (Kálnoky László ford.)
Mars istenhez békességért (Kardos Tibor ford.)
Saját lelkéhez (Vas István ford.)
Sylvester János
Az magyar nípnek
Bornemisza Péter
Siralmas énnéköm...
Balassi Bálint
Borivóknak való
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet...
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott
Hogy Júliára talála, így köszöne neki:
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról
Darvaknak szól
Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezdi el
Egy katonaének
Ó én édes hazám, te jó Magyarország...
Kiben az kesergő Celiárúl ír
Adj már csendességet...
42. zsoltár
William Shakespeare
LXXV. szonett (Szabó Lőrinc ford.)
Romeo és Júlia (Részletek. Kosztolányi Dezső ford.)
Előhang
I. felvonás, 5. szín
II. felvonás, 2. szín
Hamlet, dán királyfi (Részletek. Arany János ford.)
III. felvonás, 1. szín
V. felvonás, 2. szín
Hankiss Elemér: Shakespeare Hamlet-je (Részlet)
V. Szemelvények a barokk irodalmából
Pázmány Péter
Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl (Prédikáció; részletek)
Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem (Részletek)
Témamegjelölés és segélykérés
A magyarság bűnei
A szultán jellemzése
Az Isten vértanúsággal tiszteli meg Zrínyit
Zrínyi szózata vitézeihez
Farkasics Péter elsiratása
A szigeti hősök vértanúsága
Peroratio
Az idő és hírnév
Ne bántsd a magyart. Az török áfium ellen való orvosság (Részletek)
Mikes Kelemen
Törökországi levelek (Részletek)
37. levél
112. levél
A kuruc költészetből
Csínom Palkó
Őszi harmat után...
Rákóczi-nóta
Mit búsulsz, kenyeres...
Virágénekek a 17. századból
Az rigónak ő szólása...
Rigócskám, rigócskám...
VI. A francia klasszicista dráma
Moliére
Tartuffe (Részletek. Vas István ford.)
Első felvonás, első jelenet
Negyedik felvonás, ötödik jelenet
Ár
3,80 Eur
Megrendelés
Az Ön figyelmébe:
Játék a matematika?
Villányi Györgyné Játék a matematika? - Szerző: Villányi Györgyné Cím: Játék a matematika? Alcím: Matematikai játékok gyűjteménye óvodapedagógusoknak Kiadó, évszám: Tárogató Kiadó, 1993 Formátum: B/5, ragasztókötött Terjedelem: 128 oldal ISBN: 963 8491 12 4...
 
Biológia
Biológia Fogalmak, magyarázatok Sződy Róbert Diák Kiskönyvtár 80 old. Állapot: használatlan...
 
Vezérfonal szegedi városnézésekhez
Mihály Illés - Mihály Péter Vezérfonal szegedi városnézésekhez - Szerző: Mihály Illés - Mihály Péter Cím: Vezérfonal szegedi városnézésekhez Alcím: Szegedi idegenvezetők részére Kiadó, évszám: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2008 Közreműködők: Varga Papi...
 
Testek palástja és síkban ábrázolt testek - 16 részes készlet
Testek palástja és síkban ábrázolt testek - 16 részes készlet - Mutassa meg tanítványainak írásvetőtő segítségével is a testek palástját és síkban ábrázolt testeket. A színek és testek teljesen egyeznek a készlettel: Testek és felszíni formák (BD85167)! Ily...
 
Só-liszt gyurma
Pető Ágnes Só-liszt gyurma Szerző: Pető Ágnes Cím: Só-liszt gyurma Kiadó, évszám: Cser Kiadó, 2010 Sorozat: Színes ötletek - Fortélyok Formátum: B/5, irkafűzött Terjedelem: 32 oldal ISBN: 978 963 278 138 9 A só-liszt...
 
Copyright © 2007 CS.L.