Keresés

Search
Generic filters
Exact matches only

Termékkategóriák

Kosár

A magyar nyelvtudomány

Irányok és eredmények a felszabadulás óta
Elérhetőség: 5-7 munkanap

4.00

db
Kategóriák: , Szerző: Kiadó:
Formátum / Oldalszám: vászon, 20 cm x 15 cm, 408 oldal
Kiadási év: 1980

Tartalom

A magyar nyelv vizsgálatának helyzete, eljárásai és fő irányai 5
A magyar nyelvtudományi kutatások eljárástípusai 11
Nyelvünk szinkrón anyaga leíró (deszkriptív), összevető (konfrontatív-kontrasztív) és tipológiai vizsgálata 15
Nyelvünk diakrón anyaga történeti-összehasonlító (genetikus-komporatív) és tipológiai vizsgálata 17
A magyar nyelvtudomány fő irányairól 21
A hagyományos nyelvleírás típusai 24
A nyelvészet pozitivizmus és az ún. budapesti iskola 28
A mai magyar nyelv funkcionális vizsgálata 30
Nyelvünk strukturális leírásai és a magyar generatív nyelvtani kutatások 37
Nyelvünk pszicho- és szociolingvisztikai feldolgozása 50
Rendszerelméleti kutatások a mai magyarban 58
Nyelvünk matematikai és kvantitatív vizsgálata 64
Genetikai és tipológiai nyelvészet a magyarban 69
Nyelvünk alkalmazott nyelvészete 75
A mai magyar nyelv leíró vizsgálata 79
A mai magyar nyelvkincs leírása 82
A magyar hangállomány fonetikája 83
Szókészletünk lexikológiája és lexikográfiája 89
Az egységes nyelvtípus szótári feldolgozása 91
A tájszótári munkálatok 97
Az írói szótárak 99
Frazeológiai kutatások 104
A mai magyar nyelv rendszerének leírása 107
Hangrendszerünk fonológiája 110
A magyar jelentéstan és a szójelentéstani vizsgálatok 116
Szófaji rendszerünk és a szófajváltás kérdései 125
Nyelvi jeleink, jelkapcsolataink alaktanáról 137
Nyelvünk szintagmatikus leírásának fő irányairól 149
A mai magyar nyelv mondattani munkálatairól 158
Szövegtani vizsgálatok a mai magyarban 164
A leíró magyar nyelvtanokról 171
A mai magyar nyelv belső tagoltságának összevető vizsgálata 185
Nyelvünk egységes típusáról és változatairól 188
Nemzeti nyelvünk írott és beszélt változatainak kutatása 191
Írói nyelvvizsgálatok és stilisztikai tanulmányok 194
Gyermeknyelvi tanulmányok a magyarban 200
Nyelvünk területi tagoltságú részrendszereinek vizsgálata 204
A mai magyar nyelvjárások rendszeréről 208
Nyelvföldrajzi vizsgálatok 210
A Magyar Nyelvjárások Atlasza 211
A regionális nyelvatlaszokról 215
Nyelvjárásaink összevető nyelvtani feldolgozása 219
Nyelvjárási jelenségtanulmányainkról 221
Kísérletek egy-egy nyelvjárás teljes nyelvtanára 226
Névtani kutatásaink 230
Földrajzinév-gyűjteményeink 234
Személynév-vizsgálatok 241
A társadalmi rétegek, csoportok, szakmák nyelvhasználata 248
Az ún. kétnyelvűség és a nyelvi interferenciák kutatása 253
A mai magyar nyelv alkalmazott nyelvészete 257
A beszédművelés és kiejtésnormalizálás 260
Helyesírásunk szabályozása 266
Nyelvművelésünk főbb kérdései és a nyelvhelyességi kézikönyv 270
Az anyanyelvi nevelés és nyelvoktatás elmélete és gyakorlata 280
A magyar nyelv fejlődéstörténete 293
A magyar nyelvtörténeti forráskiadványok 298
Magyar hangtörténet és történeti dialektológia 304
Magyar szókincstörténet és a magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 310
Történeti jelentéstani tanulmányok 320
Magyar történeti alaktan 323
Magyar történeti mondattan 328
Irodalmi nyelvünk és előzményei 331
Helyesírástörténeti munkálatok 334
A magyar nyelvtudományi kutatások feladatairól 339
Jegyzetek 345
Névmutató 399

Hasonló kínálatunk

hasonlítsa össze a kategórián belül található másik kínálatunkal

Fenti termék: A magyar nyelvtudomány
AlcímIrányok és eredmények a felszabadulás óta
szemelvény-
Műfaj, típus-
Kiadási év1980
Alakformáló torna
AlcímLábizmok, hasizmok, farizmok erősítése
szemelvényA könyv új megközelítésben szól olyan ismert témákról, mint az alakformálás, s annak is három leglátványosabb területéről, a has, a comb és a farizmok intenzív erősítéséről. Bemutatja a testmozgás funkcionális hatásait; milyen a szerkezetük és hogyan viselkednek izmaink; mi a helyes táplálkozás titka; számos gyakorlat pontos leírását; többféle edzésprogramot.
Műfaj, típus-
Kiadási év2010
Bevezetés a korszerű sporttáplálkozásba
Alcím-
szemelvény-
Műfaj, típus
Kiadási év2007
Irodalom IV.
AlcímA műszaki szakközépiskola és a szakközépiskola IV. osztálya számára
szemelvény

Az irodalomtankönyv negyedik kötetében szóba kerülő 20. századi művek, írók, jelenségek és összefüggések vizsgálatának, az olvasásnak a megkezdésekor hadd tegyünk néhány előzetes megjegyzést a könyvről!

Kiadó-
Műfaj, típus
Kiadási év1991
Betöltés...
termékek összehasonlitása