Keresés

Search
Generic filters
Exact matches only

15 találat megjelenítése

Megjelenítve 1 - 15 a 15-ból.
0 5-ből

Irodalom IV.

2.00
Az irodalomtankönyv negyedik kötetében szóba kerülő 20. századi művek, írók, jelenségek és összefüggések vizsgálatának, az olvasásnak a megkezdésekor hadd tegyünk néhány előzetes megjegyzést a könyvről!
0 5-ből

Én otthon vagyok költő

3.50
Tartalom Géczi János: Előszó 7Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván: Bevezető a disputákhoz 9Márai Sándor: Halotti beszéd 11Disputa Márai Sándor Halotti beszéd című művéről 13Bálint Tibor: Öt kenyér és két hal
0 5-ből

Írói arcélek

3.00
A könyv címe: Írói arcélek Alcím: Tanulmányok, kritikák, arcképvázlatok A könyvhöz kapcsolódó név/nevek: Dávid Gyula (Szerkesztő)Sőni Pál (Szerző) Kiadó: Kriterion Könyvkiadó A kiadás helye: Bukarest A kiadás éve: 1981 Kötéstípus: Fűzött kemény papírkötés Oldalszám: 251 Nyelv: Magyar
0 5-ből

Haza a magasban

3.00
Száz éve született Illyés Gyula. Az évforduló kapcsán a Magyar Televízió nemes sorozatot indított el: két hónapon keresztül, főműsoridőben határon túli magyarok és anyaországi megszólalók - ismert és kevéssé ismert emberek - beszéltek az illyési gondolat, a Haza a magasban jegyében.
0 5-ből

A magyar nyelvtudomány

4.00
Tartalom A magyar nyelv vizsgálatának helyzete, eljárásai és fő irányai 5A magyar nyelvtudományi kutatások eljárástípusai 11Nyelvünk szinkrón anyaga leíró (deszkriptív), összevető (konfrontatív-kontrasztív) és tipológiai vizsgálata 15Nyelvünk diakrón anyaga történeti-összehasonlító (genetikus-komporatív)
0 5-ből

A költészet valósága

5.00
A ​könyv költészet és valóság viszonyát líra és lírizálódás, vers és költői próza néhány poétikai és irodalomtörténeti problémájának és összefüggésének elemzésével közelíti meg.
0 5-ből

Oszlopfő

20.00
A csehszlovákiai magyar líra méltán népszerű képviselője, Ozsvald Árpád, válogatott és új verseinek kötetbe rendezésével szintézisét teremti meg azoknak az eredményeknek, melyeket negyedszázados költői útja során ért el.
0 5-ből

Visszatérés

2.50
Lengyel Balázs a háború utáni évektől kezdve töretlen elszántsággal és következetességgel képvisel egy olyan irodalomszervezői és műbírálói magatartást, amelyet Babits Mihály honosított meg, és amely az elmúlt negyven év kontraszelekciós és értékpusztító viszonyai közepette létfontosságú volt szellemi tartásunk, értékrendünk megőrzése szempontjából.
0 5-ből

Az izmusok története

5.50
A könyv az előzmények – impresszionizmus, fauve-mozgalom stb. – vázlatos áttekintése után a modern művészet történetének legfontosabb izmusait mutatja be: a kubizmust, futurizmust, expresszionizmust, konstruktivizmust, dadaizmust, szürrealizmust, megismerteti az olvasót a fontosabb művekkel és mesterekkel, elmondja a mozgalom történetét, elemzi szerepét és jelentőségét a művészet történetében.
0 5-ből

A gondolat igaza

3.00
Tartalomból: Számadást háromezer évről!, Élő hagyomány, Descartes és magyar tragédiája, Kisfaludy Károly Dióspatonyban, Kölcsey, Bem és Petőfi, Emlékezzünk Tóth Árpádra!, A valóság költője, Debrecentől a Tátráig, József Attila szlovákiai emléke, József Attila vagyona, Móricz Zsigmond halála és halhatatlansága
0 5-ből

Költészet-esztétika

2.95
A könyv az igényes tudománynépszerűsítés feladatát igyekszik betölteni. Okfejtései világosak, követhetők. Hiányt pótló, fontos munka, még akkor is, ha a szerző lemond a látványos, önálló rendszeralkotásról, s gondolatmenetét inkább a korábbi szakirodalom bírálatára, megrostálására alapozza. Felhívja a figyelmet több tisztázatlan esztétikai és poétikai kérdésre, s így hasznos viták tárgya lehet.
0 5-ből

Üvegharang

4.00
Gyüre Lajos versei szintézisre törekedve olvasztják eggyé az egyén és a közösség, a társadalom problémáit. az igazságkeresés szenvedélye fűti költeményeit, ez a tűz ad verseinek emberi és lírai hitelt.
0 5-ből

Vízkereszt, vagy amit akartok

2.00
Összevissza csereberélődik egy ikerpár, lóvátesznek egy felfuvalkodott törtetőt, tömérdek móka, dal, vidámság szövi át két, nagy nehezen egymásra találó szerelmespár történetét. „Oly' darab ez, aminőt a közönség szeret, kíván, óhajt – ami nektek kell”, mondta Szász Károly erről a vígjátékról, amelynek már a címe is jókedvre derít.
0 5-ből

Irodalomország

2.30
Irodalomország tehát létezik. Azóta, amióta van irodalom, amióta megszületett az írás, az embernek a szép utáni múlhatatlan vágya. Irodalomország lakói az írók-költők - akik maguk is olvasók - és az olvasók.
0 5-ből

Versek és elemzések az ötödik-hatodik osztályban

2.50
A Nemzeti Tankönyvkiadó 1994-ben új irodalomtankönyveket jelentetett meg az általános iskolás korosztály számára. A korosztálynak szóló válogatás Bornemissza Péter, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Arany János verseiből.
Betöltés...
termékek összehasonlitása