Előkészítés

Keresés

Search
Generic filters
Exact matches only

Termékkategóriák

Kosár

Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer

Elérhetőség: 5-7 munkanap

3.10

A ​pedagógiában és általában a társadalomtudományokban egyre inkább tért hódít az a felismerés, hogy ha a kutatásunk tárgya maga az ember, akkor partnerként bevonva árnyaltabb válaszokat kaphatunk a bennünket érdeklő kérdésekre. Ez a könyv az angolszász kutatók és pedagógusok körében nagy sikert aratott munka második kiadásának magyar fordítása.

db
Kategóriák: , , , , , Szerző: Kiadó:
Formátum / Oldalszám: kötve, 218
Kiadási év: 2002

A nagy kutatási tapasztalattal rendelkező szerző a kvalitatív, a strukturálatlan, vagy más szóhasználattal a mélyinterjú lényegét és sajátosságait foglalja össze. Bemutatja a kutatás megtervezésének, a minta kiválasztásának, a megfelelő légkör megteremtésének, a szempontsor kialakításának, az interjú lebonyolításának, rögzítésének és főként elemzésének szabályait, mesterfogásait.

Konkrét kutatásokból vett számos életszerű példa segíti az olvasót abban, hogy ne csak megértse, hanem alkalmazni is tudja a kvalitatív interjúzás módszerét az emberi kapcsolatok mélyrétegeinek feltárásában. Reméljük, hogy e valóban hiánypótló mű a hazai pedagógiai, szociológiai és pszichológiai kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók gyakorta forgatott segédkönyvévé válik.

Tartalom

BEVEZETÉS 9

1. MIÉRT ÉPPEN INTERJÚ 17
Az interjúkészítés célja 20
Interjúkészítés: „a” módszer vagy „egy” módszer 22
Mi szól az interjú ellen? 24
Következtetések 26

2. A FENOMENOLÓGIAI MÉLYINTERJÚ SZERKEZETE 29
A három interjúból álló sorozat 32
Az interjúszerkezet tiszteletben tartása 35
Az interjúk hossza 36
Az interjúk időbeni egymásutánja 38
A szerkezet és a folyamat kialakításának más lehetőségei 39
Kinek az értelmezése? Érvényesség és megbízhatóság 40
Tapasztalja ki a folyamatot saját maga! 46

3. KUTATÁSI TERV: A GONDOLATTÓL A MEGVALÓSÍTÁSIG 49
A kutatási terv rituális szerepe 49
Elköteleződés 51
A gondolattól a papírra vetésig 52
Mi a teendő? 53
A kutatási terv szerkezete 54
Alapvetés 60
Az anyag feldolgozása 61
Előkutatás 64
Következtetések 65

4. A RÉSZTVEVŐK MEGKERESÉSE,
KAPCSOLATTEREMTÉS, KIVÁLASZTÁS 67
A könnyű elérhetőség veszélyei 67
Hivatalos személyeken keresztül történő elérés 72
Elérés nem hivatalos személyeken keresztül 74
Elérhetőség és hierarchia 75
Kapcsolatteremtés 75
Személyes kapcsolatfelvevő látogatás 76
A résztvevők körének kialakítása 79
Néhány technikai meggondolás 79
A résztvevők kiválasztása 82
A kiválasztási folyamat csapdái 86
Hány résztvevő lesz elég? 88

5. A TÁJÉKOZTATÁSON ALAPULÓ
BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT 91
A beleegyezési nyilatkozat 93
1. Ki, kinek, mi célból? 95
2., 3. és 4. Kockázatok, kiszolgáltatottság és jogok 91
5. Névtelenség 101
6. Terjesztés 104
7. A gyerekekre vonatkozó különleges feltételek 107
A beleegyezési nyilatkozat jóváhagyásának összetett kérdései 107

6. A TECHNIKA NEM MINDEN, DE SOKAT SZÁMÍT 111
Figyelj jobban, beszélj kevesebbet! 111
Kövesd, amit a résztvevő mond! 115
Kérdezz, ha nem értesz valamit! 115
Kérdezz, ha többet akarsz tudni! 117
Ne vizsgálódj, hanem fedezz fel valamit! 118
Figyelj jobban, beszélj kevesebbet, és tegyél fel igazi kérdéseket! 119
Kerüld a sugalmazó kérdéseket! 120
Tegyél fel nyílt kérdéseket! 120
Kövesd, és ne zavard meg! 121
Kérd meg a résztvevőt, úgy beszéljen, mintha nem veled, hanem mással társalogna! 123
Kérd meg a résztvevőt, hogy mondjon egy történetet! 123
Ne hagyd, hogy a résztvevő elkalandozzon a témától! Kérj konkrét részleteket! 125
Ne vedd túlságosan a szívedre az interjú hullámzásait! 125
Oszd meg tapasztalataidat! 126
Rekonstruálásra és ne emlékezésre kérd a résztvevőt! 126
Ne erősítsd meg a résztvevő válaszait! 127
Figyeld a nevetést! 128
Kövesd ösztöneidet! 129
Óvatosan alkalmazd az interjú szabályozott formáit! 130
Viseld el a csendet! 132
Következtetések 133
tartalom

7. AZ INTERJÚ MINT KAPCSOLAT 135
Az interjú mint „én-te” kapcsolat 136
Kiegyensúlyozottság 137
Csoportidentitás és az interjúkapcsolat 141
Különböztessük meg az intim, személyes
és nyilvános szférákat! 151
Kerülje a terápiás kapcsolatot! 153
Kölcsönösség 155
8 Egyenlőség 156

8. AZ INTERJÚ ANYAGÁNAK ELEMZÉSE,
ÉRTELMEZÉSE ÉS KÖZZÉTÉTELE 159
Az adatok kezelése 159
Az interjúkészítés és az elemzés kettéválasztása. Mi a teendő az interjúk között? 160
Az interjúk magnóra vétele 162
A magnófelvétel leírása 163
A szöveg tanulmányozása, szelektálása és elemzése 166
Az interjú adatainak közzététele: életrajzok és tematikus egységek 169
Tematikus kapcsolatok kialakítása és elemzése 177
Az anyag értelmezése 181

FÜGGELÉK 185
Két életrajz: a Pol Pot-rezsim egyik kambodzsai túlélője
és egy régóta a pályán lévő gyermekgondozó 185

IRODALOM 201

TÁRGYMUTATÓ 215

Hasonló kínálatunk

hasonlítsa össze a kategórián belül található másik kínálatunkal

Fenti termék: Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer
Alcím-
szemelvényA ​pedagógiában és általában a társadalomtudományokban egyre inkább tért hódít az a felismerés, hogy ha a kutatásunk tárgya maga az ember, akkor partnerként bevonva árnyaltabb válaszokat kaphatunk a bennünket érdeklő kérdésekre. Ez a könyv az angolszász kutatók és pedagógusok körében nagy sikert aratott munka második kiadásának magyar fordítása.
Műfaj, típus-
Kiadási év2002
Matematika 8. Gondolkodni jó!
Alcímtankönyv
szemelvény• több száz új kompetenciafejlesztő feladat, amely szokatlan, érdekes és újszerű problémahelyzetből indul ki • a korábbinál jóval több érdekes, motiváló feladat • a hatékony tanulást megkönnyítő módszertani segítség a margón • még nagyobb hangsúly a keresztkompetenciák fejlesztésén • tanulhatóság-taníthatóság messzemenő figyelembevétele • koncentrikus, kis lépésekben bővítve építkező, az ismeretek elmélyítésén alapuló, jól bevált módszertan • a fogalmi háló rendszerszemléletű kialakítása • a precíz és igényes tudás biztonsága, széles körű differenciálási lehetőség • egységes koncepció
Műfaj, típus-
Kiadási év2019
Matematika 7. felmérő javítókulcsok C, D, E, F
AlcímGondolkodni jó! tanári példány C, D, E, F változat
szemelvény• kritériumorientált mérési eszközök • az évfolyam követelményei szerint • részletes értékelési útmutató • tényleges minősítő dolgozatok megíratása • a tanulók munkájának gyors ellenőrzése • ötletek az eltérő megoldások alkalmazására • az önellenőrzési képesség fejlesztése
Műfaj, típus
Kiadási év2015
Matematika 7. felmérő feladatsorok F
AlcímGondolkodni jó! emelt szint F változat
szemelvényA felmérő feladatsorok olyan kritériumorientált mérési eszközök, amelyek egyre inkább lehetővé teszik, hogy a sok féle helyi tanterv ellenére viszonylag egységes követelményrendszer alakuljon ki az iskolákban. A Felmérő feladatsorok a tankönyvekre, gyakorlókra építve, a követelményeket lefedve készültek. Ebben a kötetben az F változat található. A megoldásokat a tanári példány tartalmazza, amelyben a javítókulcs és az értékelési útmutató is megtalálható. A kiadványt az általános iskolák 7. osztályos és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztályos tanulói számára ajánljuk.
Műfaj, típus
Kiadási év2013
Betöltés...
termékek összehasonlitása