Keresés

Search
Generic filters
Exact matches only

Az elsajátítási motiváció

Elérhetőség: 5-7 munkanap

4.60

Ez a monográfia az elsajátítási motívumokat fókuszba állítva ad áttekintést a motivációkutatás legújabb eredményeiről. A szerző a nemzetközi kutatások áttekintését követően saját vizsgálati eredményeit foglalja össze. Bemutatja az elsajátítási motívumok óvodás- és iskoláskori fejlődését, elemzi a fejlődést befolyásoló családi és egyéb tényezőket.

db
Kategóriák: , , , Szerző: Kiadó:
Formátum / Oldalszám: B5, keménytáblás, 241
Kiadási év: 2007

A tanulási motiváció vizsgálata a pedagógiai kutatások egyik legdinamikusabban fejlődő területe. A tudásunkat az utóbbi években alapvetően megújító, sokirányú munkát elsősorban az a felismerés tartja mozgásban, mely szerint nem lehet megérteni az értelmi fejlődés legegyszerűbb folyamatait sem, ha nem tanulmányozzuk azokat a tényezőket, amelyek folyamatosan fenntartják a fejlődéshez vezető tevékenységeket. Különösen fontos az iskolai kontextusban lezajló tanulási-tanítási folyamatok motivációs hátterének megértése. A modern társadalmak a készségek, képességek hatékonyabb fejlesztését, jól megértett, széles körben való kialakítását várják el az iskolától, és ez nem lehetséges a tanulók figyelmének megragadása, érdeklődésének folyamatos fenntartása nélkül.

Az elsajátítási motiváció fogalma köré épülő vizsgálatok újszerű megközelítést jelentenek a motivációkutatás történetében. Azoknak a folyamatoknak a részletesebb feltárására koncentrálnak, amelyek magában a tanulás folyamatában rejlő késztetéseket, örömforrásokat, jutalmakat kívánják az elsajátítási folyamatok fenntartásának szolgálatába állítani. Ez a monográfia az elsajátítási motívumokat fókuszba állítva ad áttekintést a motivációkutatás legújabb eredményeiről. A szerző a nemzetközi kutatások áttekintését követően saját vizsgálati eredményeit foglalja össze. Bemutatja az elsajátítási motívumok óvodás- és iskoláskori fejlődését, elemzi a fejlődést befolyásoló családi és egyéb tényezőket. Végül olyan fejlesztő tevékenységekből felépülő program lehetőségét vázolja fel, amely a motívumokra irányuló beavatkozások révén közvetve segíti az iskolai munka eredményességének javítását.

1. A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ KUTATÁSÁNAK ELMÉLETI KERETEI

Tanulási motiváció
Motiváció, motívumok
A motiváció viselkedéspszichológiai értelmezése és ennek korlátai
Új utak a tanulási motiváció felfogásában: Robert White elmélete
Az önjutalmazó motívumok
Célok mint motívumok
A tanulási énkép mint tanulási motívum
Tantárgyi motívumok
A tanulási motiváció és a környezet
A tanulási motívumok fejlődése

2. ELSAJÁTÍTÁSI MOTIVÁCIÓ: ELMÉLETI ALAPOK

Az elsajátítási motiváció értelmezése
Az elsajátítási motiváció összetevői
Értelmi elsajátítási motívum
Szociális elsajátítási motívumok
Motoros elsajátítási motívum
Elsajátítási öröm
A célok és az elsajátítási motiváció
Az optimális kihívás
Az elsajátítási motiváció és a kompetencia
A szociális környezet és az elsajátítási motiváció

3. AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTÍVUMOK FEJLŐDÉSE

Születéstől 9 hónapos korig
8-9 hónapos kortól 17-22 hónapos korig
17-22 hónapostól 3 éves korig
Óvodás- és iskoláskor
Felnőttkor
A fejlődés további értelmezése

4. AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTÍVUMOK MEGISMERÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A motiváció empirikus vizsgálatának módszerei
Megfigyelés spontán játék közben
Strukturált feladatok
Az elsajátítási motiváció kérdőív (DMQ)
Az Elsajátítási Motiváció Kérdőív magyar verziója
A mérőeszközök struktúrájának ellenőrzése: faktoranalízis
Kéthetes periódusban mért stabilitás
Két pedagógus értékelése közti egyezés
A kérdőívek reliabilitása

5. AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTIVÁCIÓ FEJLŐDÉSÉNEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA

Az elsajátítási motívumok életkori változása 10-16 éves korban
Értelmi elsajátítási motívum
Szociális elsajátítási motívumok
Motoros elsajátítási motívum
Elsajátítási öröm
Az elsajátítási motívumok összefüggés-rendszere
Az elsajátítási motiváció életkori változása 10-16 éves kor között
Az elsajátítási motívumok alakulása 4-16 éves kor között
A motívumok változásnak longitudinális vizsgálata

6. AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTIVÁCIÓ FEJLETTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Eltérően fejlődő gyermekek
Tanulásban akadályozott gyermekek
A családi háttér szerepe
Nemek közötti különbség
Településtípusok közötti különbség
Képzési típusok közötti különbség

7. AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTÍVUMOK ÉS A KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE, FEJLESZTÉSE

Kisgyermekkori fejlesztés és sajátos nevelési igény
Az elsajátítási motiváció és az iskola
Képességek és motívumok
Képességek és a motívumok fejlődése, fejlesztése
Kritériumorientált pedagógia
Egy konkrét példa: a DIFER Programcsomag
Az elsajátítási motívumok és az értelmi fejlődés összefüggése 4-7 éves korban
Az elemi alapkészségek fejlődése a kísérleti félév alatt
A számlálás kritériumorientált fejlesztése
Az elsajátítási motívumok és az elemi alapkészségek kapcsolata
Az intelligencia összefüggése az elsajátítási motívumokkal és a készségekkel
Az alapkészségek fejlődését befolyásoló tényezők
Az értelmi elsajátítási motívum fejlődését befolyásoló tényezők
Az elsajátítási motívumok és az értelmi fejlettség összefüggése 9-12 éves korban
Az alapkészségek fejlődése és összefüggése az intelligenciával
Az elsajátítási motívumok és az alapkészségek, intelligencia összefüggése
Az iskolai eredményesség és az alapkészségek, intelligencia, motívumok összefüggése

Hasonló kínálatunk

hasonlítsa össze a kategórián belül található másik kínálatunkal

Fenti termék: Az elsajátítási motiváció
Alcím-
szemelvényEz a monográfia az elsajátítási motívumokat fókuszba állítva ad áttekintést a motivációkutatás legújabb eredményeiről. A szerző a nemzetközi kutatások áttekintését követően saját vizsgálati eredményeit foglalja össze. Bemutatja az elsajátítási motívumok óvodás- és iskoláskori fejlődését, elemzi a fejlődést befolyásoló családi és egyéb tényezőket.
Kiadási év2007
Faipari szakmai táblázatok és képletgyűjtemény
Alcím-
szemelvény-
Kiadási év2017
Elsősegélynyújtási alapismeretek
Alcím-
szemelvényA tankönyv elsősorban a szakiskolai Elsősegély- nyújtási alapismeretek, Mindennapi ismeretek modulokhoz kapcsolódik, de eredményesen használható a szakközépiskola Egészségtan moduljához is.
Kiadási év2005
Ápolástani alapismeretek (átdolgozott)
AlcímElső, átdolgozott kiadás
szemelvényA tankönyv a Szociális gondozó szakképesítés 025/4.0/1851-06 Ápolási és gondozási ismeretek tananyagegységéhez, az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulóknak, valamint a tanfolyami oktatásban résztvevők számára készült. A könyv elsősorban azon képzésben résztvevők számára íródott, akiknek nincs előzetes egészségügyi végzettségük.
Kiadási év2015
Betöltés...
termékek összehasonlitása