Keresés

Search
Generic filters
Exact matches only

Önismeret és személyiségfejlesztés

Elérhetőség: 5-7 munkanap

3.10

A könyv segítséget nyújt a segítő pályát választó tanulók számára, hogy megismerjék önmagukat, hiszen hatékony segítséget másoknak csak fejlett személyiséggel rendelkező egyének tudnak adni. A tankönyv elméleti ismeretek mellett, különös hangsúlyt fektet a gyakorlati foglalkozásokra, mert foglalkozások során fontos előtérbe helyeznünk énünk (önmagunk) átélését is, tehát a tudatosság mellett az élményszerűséget is ki kell emelni.

db
Kategória: Szerző: Kiadó:
Formátum / Oldalszám: tűzött kötés, 72
Kiadási év: 2005

E tankönyv segítséget kíván nyújtani a középiskolai rendszerben működő csoportok keretén belül történő önismereti és személyiségfejlesztő foglalkozásokhoz. Elsősorban a segítő pályát választó tanulók számára tartalmaz ismereteket és gyakorlatokat.

A tantárgy célja kettős: egyrészt a tanulók önismeretének és személyiségének olyan irányú fejlesztése, hogy a majdani segítő munkájuk közben személyközponti kapcsolataikat kontrollálni, illetőleg befolyásolni legyenek képesek. Másrészt – segítséget nyújt a tanulóknak – a reális önismeret birtokában a helyes pályaválasztáshoz is. (Mint ismeretes, a világbanki iskolákban a második év után megvan a lehetőség egy újabb iskola választására.)

A segítő foglalkozások nélkülözhetetlen eleme az önismeret, hiszen hatékonyan segíteni másoknak csak fejlett személyiséggel rendelkező egyén tud, akinek viselkedése és társas kapcsolatai hitelesek.

A tankönyv elméleti ismereteket és gyakorlatokat tartalmaz, de a foglalkozások során fontos előtérbe helyezni énünk (önmagunk) átélését is, tehát a tudatosság mellett az élményszentséget is ki kell emelni. Önmagunk élményszerű átélése főleg azokban a lelki tartományokban teremt rendet, melyek nem racionálisak és formailag nehezen körülhatárolhatók. (Pl.: ambivalens érzések és magatartási indítékok.) A képzés célja – mint tudott -, a segítő szakmákra való ráhangolás, ezért a könyvben azok az önismereti és személyiségfejlesztési tényezők kerülnek előtérbe, amelyek a pálya speciális követelményeiből fakadnak.

A tankönyv használata nem okoz gondot a csoportvezetésben jártas szakembereknek, függetlenül attól, hogy találkozási csoportok (encounter csoportok), szabad interakciós csoportok, pszichodráma csoportok vagy tréningcsoportok vezetésében rendelkezik ismeretekkel és tapasztalatokkal

Tartalom

Előszó
I. Az önismeret forrásai
II. Az önismeret komponensei, a hiányos önismeret
Az önismereti kerék
Hiányos önismeret
Johari-ablak
III. Önismereti strukturált gyakorlatok
1. Önismereti kérdőívek
2. Érzések kifejezése egymással szemben
3. Kapcsolatfejlesztő strukturált gyakorlatok
IV. Miért torzul bennünk társaink képe?
1. Projekció (kivetítés)
2. Időbeli általánosítás
3. Sztereotipizálás
4. Analógiás átvitel
5. Én-központúság
6. Stigmák.
7. Bűnbak
8. Címkék
V. A társas kapcsolatokat zavaró jelenségek
1. Versengés
2. Konfliktus
3. Féltékenység
4. Közöny
5. Hálátlanság
VI. A társas kapcsolatokat elősegítő mindennapi jelenségek
1. Empátia
2. Együttműködés
3. Segítségnyújtás
4. Őszinteség
5. Bizalom
6. Tolerancia
VII. A proszociális viselkedés
Brainstorming
Motivációs kérdőív
Felhasznált irodalom

Hasonló kínálatunk

hasonlítsa össze a kategórián belül található másik kínálatunkal

Fenti termék: Önismeret és személyiségfejlesztés
szemelvényA könyv segítséget nyújt a segítő pályát választó tanulók számára, hogy megismerjék önmagukat, hiszen hatékony segítséget másoknak csak fejlett személyiséggel rendelkező egyének tudnak adni. A tankönyv elméleti ismeretek mellett, különös hangsúlyt fektet a gyakorlati foglalkozásokra, mert foglalkozások során fontos előtérbe helyeznünk énünk (önmagunk) átélését is, tehát a tudatosság mellett az élményszerűséget is ki kell emelni.
Kiadási év2005
Mentálhigiéné
szemelvényA könyv a mentálhigiéné tantárgyon belül, az elméleti tudnivalók főbb témaköreit foglalja magába: a mentálhigiénés tevékenység területeit, jellemzőit, munkaformáit, típusait és a szükséges készségeket, a segítő kapcsolat elméletét és a szupervíziót. Segítséget kíván nyújtani ahhoz is, hogy a segítő legyen képes a szociális ellátásban dolgozva, a munkájával járó mentális terhelést kezelni. A mentálhigiénés munka elméleti ismeretei mellett a gyakorlatorientált megközelítés lehetőséget biztosít a képzésben résztvevők készségeinek, képességeinek kialakítására, speciális szakmai kompetenciáik fejlesztésére. Fő cél, hogy az elméleti képzésre építve, a szakma gyakorlása során a tanulók képesek legyenek alkalmazni a tanultakat.
Kiadási év2015
Az általános és személyiséglélektan alapjai
szemelvényAz egészségügyi és szociális szakképzésben szükséges pszichológiai ismeretek elsajátításához elengedhetetlen a fejlődéslélektan és a szocializáció alapjainak megismerése. Könyvünkben a gyermeki Én, illetve az emberi személyiség kialakulásának folyamatát vizsgáljuk meg a biológiai érés és fejlődés, valamint a külső, környezeti (szocializációs) hatások tükrében.
Kiadási év2013
Diszlexia a digitális korszakban
szemelvényA könyv a szokásostól eltérő szögből, a digitális-információs kor kultúráján keresztül mutatja be a diszlexiát és az egyéb neurológiai alapú teljesítményzavarokat. Ezek a zavarok elsősorban az iskolai sikerességet gátolják, de egy életre szóló romboló hatással is járhatnak. Terjedésük nem valamiféle járvány vagy átok, hanem szinte szabályszerű következménye egy kultúraváltásnak.
Kiadási év2012
Betöltés...
termékek összehasonlitása