Keresés

Search
Generic filters
Exact matches only

A modern iskola kialakulása és működése

Elérhetőség: 5-7 munkanap

3.10

A német tanárképzésben igen népszerű és széles körben használatos iskolapedagógiai munka magyar nyelvű adaptációja. A munka nemcsak a német, hanem az angol-amerikai és francia szakirodalomra is alapozva elsősorban a pedagógus pályára készülő főiskolai, egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítését szolgálja.

db
Kategóriák: , , , Szerző: Kiadó:
Formátum / Oldalszám: A5, fűzött kemény papír, 264
Kiadási év: 2003

A modern iskolarendszer történeti gyökereinek elemzése mellett a szerzők bemutatják az egyes iskolatípusok mai feladatait, a közoktatási rendszer társadalmi funkcióit, működésének sajátosságait, valamint az iskolafejlesztés különböző formáit és lehetőségeit.

A könyvben tárgyalt témakörök jól kapcsolódnak a hazai tanári képesítési követelményekhez, konkrétan a komplex pedagógiai szigorlat alapstúdiumaihoz: a neveléstörténethez, a neveléselmélethez és a didaktikához. Bizonyára azok is szívesen forgatják majd, akik a gyakorlati pedagógiai munkájukhoz várnak segítséget, vagy éppen egyes iskolaelméleti kérdésekben szeretnének jobban elmélyülni egyéni, illetve csoportos továbbképzésük során.

Tartalom:

Bevezetés 9
Hogyan keletkezett a modern iskolaügy 19
Az iskolaügy kibontakozásának társadalmi háttere 21
Az iskola és az élet különválásának kezdetei 28
Amit a jelentés a vizitátorokról elárul 34
Az iskolareform kezdetei és lehetőségei 36
Iskolareform-koncepciók 40
A XVIII. századi iskolareformok és a magyar iskolaügy 42
Tervek és elméletek az iskoláról 46
A modern iskola és elméletének létrejötte 46
Az iskola kialakulása és főbb dimenziói 47
Iskolarendszer és politika – a szervezeti keretek kibontakozása 61
Az első alaptípus: “társadalmi osztályszerkezeten alapuló iskolarendszer” 63
Az iskolaszerkezet kialakulási folyamata 65
A módosuló iskolaszerkezet: “trifurkációs rendszer” 85
Az iskola szerkezete és dinamikája 100
Az optimálisan működő iskolarendszer 103
Iskolai tudás és a kvalifikáció nehézségei 111
Az iskolai tudás szerkezete I. – Az iskolaszerkezet tartalmi leképeződése 113
Az iskolai tudás szerkezete II. – Az iskolakultúra öntörvényű logikája 124
Az iskola mint kultúrába való bekapcsolódás feltételeit biztosító intézmény 128
Az iskolai osztály mint az integráció helyszíne 135
Az iskolai fegyelem mint az oktatás alapfeltétele 141
Az iskolai teljesítmény mint az oktatás másik alapfeltétele 144
A motiváció mint a tanítás harmadik alapfeltétele 148
Az iskolai művelődés mint nevelési program 151
Az iskolarendszer szelekciós hatásai 154
A “közös iskolaidő” iskolái és tanulói – az iskolareform tanulságai 155
Az iskoláztatás teljes körére kiterjedő “esélyegyenlőség” – az iskolarendszerek összehasonlító elemzésének tanulságai 158
“Külső” és “belső” iskolareform – a művelődéspolitikai viták tanulságai 162
Az iskolaügy irányíthatósága 167
Az iskolák egységesítésére irányuló kísérletek 171
Az iskola minőségének meghatározása 172
Az iskolai sokszínűség határai 176
Kivétellé tenni a szabványosat 178
Az alapelvek törvényi szabályozása 183
Az iskola felelősségi körének kiszélesedése 186
Kísérletek az oktatás szabványosítására 190
A herbarti hagyomány szellemében folyó oktatás 192
A reformpedagógiai szellemben folyó oktatás 194
A szakmódszertan szerepének változásai 196
Az oktatás véletlenszerű és tudatos elemei 202
Kísérletek az emberek egyformává tételére 208
“Gyermekközpontúság” – a tanulók, mint az oktatás előfeltételei 213
“Iskolaközpontúság” – az iskolai interakciók szerepe az oktatásban 216
“Szakszerűség” – A pedagógiai kompetencia az iskolafejlesztés előfeltétele 228
A “reflexivitás” – iskolapedagógia és az általa megteremtett valóság alakíthatósága 234
Útmutató a kapcsolódó szakirodalom áttekintéséhez 237
Irodalom 249

Hasonló kínálatunk

hasonlítsa össze a kategórián belül található másik kínálatunkal

Fenti termék: A modern iskola kialakulása és működése
Alcím-
szemelvényA német tanárképzésben igen népszerű és széles körben használatos iskolapedagógiai munka magyar nyelvű adaptációja. A munka nemcsak a német, hanem az angol-amerikai és francia szakirodalomra is alapozva elsősorban a pedagógus pályára készülő főiskolai, egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítését szolgálja.
Műfaj, típus-
Kiadási év2003
Életvitel és gyakorlati ismeretek 4.
Alcím4. osztály
szemelvény-
Kiadási év2015
Életvitel és gyakorlati ismeretek 3.
Alcím3. osztály
szemelvény-
Kiadási év2015
Életvitel és gyakorlati ismeretek 1-2.
Alcím1–2. osztály
szemelvény-
Kiadási év2014
Betöltés...
termékek összehasonlitása